Salafija

Salafija

Sunday 4 June 2017

Zakat-ul-Fitr išmokėjimo kiekis


Zakat-ul-Fitr išmokėjimo kiekis

Fatvos Nr. 6364

Klausimas Nr. 1: Koks yra Zakatul-Fitr išmokėjimo kiekis (privalomosios labdaros išmokėjimas prieš pasninko nutraukimo šventę Eid) ir kada pasibaigia mokėjimo terminas? Kokie žmonės yra to (zakato) nusipelnę Prancūzijoje? Ar leistina yra mečėtės imamui (kuris veda joje maldas) paskirstyti jį (zakatą) vėliau tiems asmenims, kuriems jis priklauso, jau pasibaigus terminui? Ar jis priklauso nuo infliacijos? Ar jis gali būti siunčiamas, pavyzdžiui, mudžahidams (tiems, kurie kovoja vardan Allah) Afganistane, arba skiriamas labdaros fondui, kuris pastatys mečėtę?

Atsakymas: Zakatul-Fitr kiekis yra vienas Sa` (1 Sa`= 3 kg apytiksliai)  datulių, miežių, razinų, sūrio arba maisto. Jo davimas užsibaigia naktį, po kurios seka šventė`Eid-ul-Fitr ir kurį reikia sumokėti iki `Eid maldos. Tačiau jis gali būti išmokamas dvi arba tris dienas iki kol pasibaigs terminas. Jis turi būti išdalinamas neturtingiems musulmonams toje šalyje, kurioje davėjas gyvena ir jis gali būti išdalinamas dar labiau neturtingiems musulmonams kitoje šalyje. Mečėtės imamas, taip kaip ir bet kuris patikimas asmuo, gali surinkti jį ir paskirstyti neturtingiems, kuriems jis priklauso, prieš Eid maldą. Jo vertė nepriklauso nuo infliacijos, kadangi šarijoje yra nustatytas jo kiekis esant 1 Sa`. Tie asmenys, kurie neturi daugiau maisto, negu tik tiek, kiek reikalinga jiems patiems ir jų šeimoms ir jiems jo (maisto) pakanka Eid dienai, jie yra atleisti nuo jo mokėjimo. Jis (zakatul-fitr) nėra skiriamas padengti mečėtės statymo fondui ar jokioms kitoms labdaringoms įmonėms.

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygimas.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininko pavaduotojas: `Abdul-Razzaq `Afify

No comments:

Post a Comment