Salafija

Salafija

Tuesday 1 April 2014

Fatvos Apie Naudojimąsi Knygomis, Kurias Išvertė Inovatoriai, arba Knygomis tų, kurie paliko Salafī ManchadžąVardan Allah Maloningojo, Skleidžiančio Malonę

Klausimas Šeichui Muhammad Bazmūl [1]:

Lai būna Allah Jums dosnus šeiche. Jeigu aš turėčiau knygas, traktatus, ir audio kasetes autorizuotas individų, kurie kažkada buvo tiesiame kelyje ir po to nuklydo, ir tokie šeichai kaip -Šeichas Rabī, Šeichas Fauzān, ir Šeichas Ubaid ir kiti, lai Allah juos tausoja mūms, įspėjo mus apie juos, ar vistik man galima ir toliau siekti naudos iš tos medžiagos? Turint omenyje, kad aš anksčiau naudojausi jų medžiaga prieš jiems oponavus tiesųjį kelią. Lai Allah apdovanoja jus gėriu.
Galbūt šioje vietoje aš galėčiau kaip pavyzdį paminėti Ibrahym ar-Ruheily ir Jahja al-Hadžiūri.

Atsakymas:

Saugumas yra dovana-palaiminimas. Kuomet buvo perspėta apie jų nuklydimą, vienas turėtų laikytis atstumo nuo jo, ir vairuoti tiesiai nuo jų, kad jis nesusižavėtų jais ir jų keliais (nukrypimais), kurie sulaikytų jį nuo Sunnos kelio. Atsiminkite, kad jeigu asmuo atsisako kažko vardan Allah, Jis (Allah) pakeis tai kažkuo geresniu. Todėl padėkite tai (knygas, kasetes, traktatus) į šalį, ir pažymėkite ant jų pieštuku, kad jie autorizuoti inovacijos žmonių, todėl kad jeigu kas aptiks tai jūsų bibliotekoje tarp kitų jūsų knygų, nebūtų jų suklaidintas. Toliau, atsiminkite, kad priežastis dėl kurios Abī Dhar al-Haravī sekė Ašariais (sekta) yra āa, kad jo Šeichas ad-Dārakutnī perdavė salams nuo savęs
al-Bākillānī ir laikė jį aukštame statuse.

[1] Šaltinis: www.bazmool.com

Į anglų kalbą išvertė Umm Sufyaan Faatimah, iš Anglų į Lietuvių kalbą vertė Nora.

Kitos Sesijos Metu Šeichas Achmad Bazmūl Buvo Paklaustas:

Kokia yra nuomonė apie naudojimąsi islamo mokslininkų (salaf) knygomis, kurios yra išverstos į Anglų kalbą, tačiau vertėjas yra nežinomas arba turi klaidų metodikoje (manhadž'e)?

Atsakymas:

Jeigu knyga yra Salafio, tačiau vertėjas yra nežinomas ar klaidingai supranta metodiką, tuomet nėra leidžiama naudotis tokiomis knygomis, taip pat nėra leidžiama naudotis iš tokių išverstų knygų. Todėl kad jie perima vertėjo sprendimus, (t.y. gali interpretuoti pagal savo įsitikinimus).
Taigi, jeigu yra pasakyta, jog knygos autorius yra salafi, ir vertėjas netgi jei jis yra hizbis, "jis tik paprasčiausias vertėjas, mes sakom, jog išmintis už to slypi, jog mes negalim būti tikri, jog vertėjas neiškraipys reikšmės, sutapatindamas ją su savo melu. Mes esam jau su tuo susidūrę ir radom daugybę vertėjų, kurie verčia tekstus gyvai (auditorijose) salafių mokslinčiams, pridėdami melo į tuos vertimus.
Yra perduota, jog vienas salafių mokytojas, kuris mokė tauchydo ir su juo buvo vertėjas, kurio jis nepažinojo, taigi jis (mokytojas) pamokų metu akcentuodavo tauchydą, kai tuo tarpu vertėjas akcentuodavo širką, tarsi tai būtų buvę to mokytojo žodžiai, iki tol kai kažkas pasakė tam  mokytojui, kas iš tiesų atsitiko.

Taigi pažiūrėkit, kaip tie asmenys apgaudinėja. Duosim dar kitą pavyzdį: žmonės -inovatoriai aiškina Allah knygą ir suną Allah Pranašo -sallalahu aleihi va salem-ir to mes iš jų nepriimam. Lygiai taip pat ir vertėjas, jeigu jis  laikosi tiesos opozicijoje  ar yra nežinomas, mes nepriimam iš jo.

Į Anglų kalbą vertė Anwar Wright, iš Anglų kalbos į Lietuvių kalbą vertė Selma.


*****

Ar yra leistina imti žinias iš Inovacijos Žmonių ir skaityti jų knygas?


Klausimas:

Ar yra leistina imti žinias iš Inovacijos Žmonių ir skaityti jų knygas, jeigu mano šalyje yra trūkumas knygų, kurios priklauso Sunnos Žmonėms?

Šeichas Sālih Al-Fauzān حفظه الله:

Visas garbinimas priklauso Allah, Sunnos Žmonės ir jų knygos yra prieinamos, bet jums yra privaloma jų siekti (knygų) ir būti atsidavusiam, nepasikliaukite inovacijų žmonėmis ir inovatorių knygomis, nepriklausykite nuo jų, nes jie yra kaip mirtinas apnuodytas maistas.


*****

Verdiktas dėl knygų skaitymo ir klausymosi audio įrašų tokių asmenų, kurie kažkada buvo Salafiai

Šeichas Mukbil Ibn Hadī Al-Vādi'ī رحمه الله
Klausimas:

Tie kurie kažkada buvo laikomi po salaf metodologija, bet vėliau nuklydo nuo jos; ar tai yra leistina mums klausytis jų audio įrašų ar skaityti jų knygas, kurios buvo parašytos irgi prieš tai, taip pat kaip ir jų paskaitos?

Šeichas Mukbil Ibn Hadī Al-Vādi'ī رحمه الله:

Aš nepatariu skaityti jų knygų ar klausytis jų įrašų. Aš žaviuosi Islamo Šeicho Ibn Taimyjja رحمه الله teiginiu, jis sakė: "Jei Allah nebūtų mums skyręs Al-Bukchārio ir Muslim..." Ir Al-Bukchāri ir Muslim yra dvi asmenybės, pripažintos esant Islamo Šeichais. Mokslininkai, kurie savo pranašumu davė peno Islamui ir musulmonams; dvejos jų knygos laikomos pačiomis autentiškiausiomis po Allah Knygos.  Jis رحمه الله  sakė: "Jei Allah nebūtų mums skyręs Al-Bukchārio ir Muslim, Jo Religija vistiek nebūtų prarasta (t.y. būtų išsaugota)."

Aukščiausias Viešpats be abejo apsaugojo šią religiją, Jis sako Korane:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ


"Be abejonės, Mes (Allah) siuntėme Dzikr (Koraną) ir žinoma Mes apsaugosime jį (nuo korupcijos)." (Suratul Hidžr 15:9)

Todėl aš patariu laikytis atokiai nuo jų knygų ir įrašų, ir siekite Allah prieglobsčio. Kas liečia jų paskaitas, tai juos pačius reiktų kviesti atgal į Allah Knygą ir Jo Pranašo صلى الله عليه وسلم Sunną  ir jiems atgailauti pas Aukščiausiąjį Allah nuo to, kas pasirodė iš jų per Golfo šalių karą ir taipogi kitus reikalus.

Į Anglų kalbą išvertė Abul-Layth Qasim ibn Aggrey Mutiva, iš Anglų į Lietuvių kalbą vertė Nora Umm Youcef.
***********

Du Būdai Pagal Kuriuos Reiktų Siekti Žinių

Pirmas: 

Siekti žinių reikia iš patikimų knygų (literatūros), kurios buvo parašytos mokslinčių, pasižymėjusių žinojimu, kurie buvo žinomi savo tiesumu, dorumu ir teisingais įsitikinimais, ir neturėjo nieko bendro su inovacijomis ir mitais.

Antras:

Siekti žinių iš patikimo mokytojo, kuris yra žinomas savo žinojimu ir savo atsidavimu religijai. Toks būdas yra greitesnis ir patikimesnis siekiant žinių, kadangi remiantis pirmuoju būdu asmuo gali nuklysti net nesuvokdamas to, arba dėl to kad jis ne taip suprato arba dėl to, kad jis neturi pakankamai žinių, ar dėl kokios kitos priežasties.
Tačiau jeigu siekiantysis žinių sugeba kombinuoti abiem būdais, taip yra geriau ir labiau išbaigta.
Studentas turi pradėti mokytis pagal eigą, pradedant nuo pirminių dalykų, nuo paprastų knygų įvairiomis temomis prieš studijuojant knygas, kuriose yra nagrinėjama detaliai iki smulkmenų, taip jis kops palaipsniui iš vieno lygio į kitą, ir jis nepereis į sekantį lygį iki kol jis neįsisavino (neišstudijavo) prieš tai esančio, tam, kad jo progresavimas būtų ryškus.

Šeichas Ibn ’Uthaymeen

[Kitaab al-‘Ilm, p. 64, 65]


No comments:

Post a Comment