Salafija

Salafija

Thursday 5 January 2017

Sunnos paaiškinimas, autorius imamas Al-Hasan bin 'Alī bin Khalaf Al-Barbahārī

Pristato šeichas Sālich Al-Fauzān 

Pirma dalis


 1. Islamas yra tai, ką propagavo pranašai (psl.35-37)
 2. Džamā’ah negali egzistuoti, jeigu nebus įvykdytos dvi sąlygos (psl. 38-42) 
 3. Pamatas, iš ko yra pastatyta Džamaa'ah, yra  Pranašo (ﷺ) Kompanionai (psl. 43-51)
 4. Allah paaiškino ir išgrynino Tiesą Korane ir  Sunnoje (psl. 52-56)
 5. Koranas ir Sunnah išsprendžia visus religinius klausimus (psl. 57- 60)
 6. Be abejo, religija yra nuo Dievo (psl. 61-75)
 7. Sunnah ir Inovacija negali koegzistuoti (egzistuoti kartu) (psl. 76-81)
 8. Netoleruokite jokios religinės naujovės, netgi ir nežymios (psl. 82-86)
 9. Musulmonui yra privaloma patikrinti tai, ką girdėjo (psl. 87-94)
10. Nuklydimas nuo tiesaus kelio yra dviejų tipų (psl. 95-100)

...


Antra dalis

...
*****

Sunnos paaiškinimas, autorius Al-Barbahārī, pristato šeichas Achmed Ibn Jachja An-Nadžmī

*****

Lojalumas akydai ir jos nepripažinimas: Junus bin Ubaid (miręs 139H) ir maišymasis su deviacijos žmonėmis

No comments:

Post a Comment