Salafija

Salafija

Monday, 23 October 2017

Sąmoningas žinojimas apie Allah ir žinojimas apie Jo Pranašą [5]Trys esminiai principai - "Usūl At-Tsalātsah" - Salech Al-Fauzān

Punktas Nr. 5

Sąmoningas žinojimas apie Allah ir žinojimas apie Jo Pranašą (ﷺ)

Jo pasakyme “Sąmoningas žinojimas apie Allah”, reiškia kaip tarnas sužino apie savo Valdovą ir įgyja supratimą apie Jį? Asmuo atpažįsta Allah iš Jo ženklų ir Jo sukurtų dalykų. Iš Jo ženklų yra diena ir naktis, ir iš Jo sukurtų dalykų yra saulė ir mėnulis, apie tai mes paaiškinsime vėliau in ša Allah.

Asmuo atpažįsta Allah iš Jo Ajāt-ul-Kaunyja (iš kūrinijos ženklų) ir Jo Ajāt-ul-Kur’ānyja (Jo Korano eilučių). Jeigu jis recituoja Koraną, tuomet jis žino, kad Allah Tobuliausiasis ir Aukščiausiasis - Jis yra tas, Kuris sukūrė dangų ir žemę, ir Jis yra tas, Kuris duoda gyvybę ir mirtį, ir kad Jis gali viską, ir kad Jis yra Ar-Rachmān - be galo Gailestingas, ir Ar-Rachym - tas, kuris skiria gailestingumą. Koranas supažindina ir duoda suvokti apie Allah Galingiausiąjį ir Kilniausiąjį, ir kad tai yra Jis, Kuris daro mums paslaugas ir skiria dovanas, ir kad tai yra Jis, Kuris mus sukūrė ir skiria mums pragyvenimą. Todėl jeigu jūs recituosite Koraną, jūs pažinsite savo Valdovą iš Jo Vardų ir Atributų, ir Jo Veiksmų, Kuris yra be trūkumų ir Pats Aukščiausiasis.

Jeigu jūs pažvelgsite į kūriniją, tuomet jūs pažinsite ir suvoksite apie savo Valdovą, Tobuliausiąjį ir Aukščiausiąjį - kad tai yra Jis, Kuris sukūrė viską, ir kuris padarė šią kūriniją tarnaujančią ir veiklią Savo Nuožiūra ir Išmintimi, nes Jis yra Tobulas ir Aukščiausiasis. Toks yra žinojimas (supratimas) apie Allah Galingiausiąjį ir Kilniausiąjį.

Jo pasakyme “žinojimas apie Jo Pranašą” reiškia, kad jis yra Muchammedas (ﷺ),   kadangi tai buvo jis, kuris perdavė žinias iš Allah Galingiausiojo ir Kilniausiojo. Jis yra tarpininkas (perduodant žinią) tarp mūsų ir Allah, todėl tai yra būtina, kad jūs žinotumėte apie jį (ﷺ),  koks jis buvo, ir kad jūs žinotumėte apie jo kilmę, ir jo miestą, ir ką jis (ﷺ) atsinešė (vert.past.: ką jis propagavo, mokė). Ir kad jūs žinotumėte kaip buvo pirmasis apreiškimas perduotas jam, ir kaip jis įtvirtino kvietimą į Allah Aukščiausiojo religiją Mekoje ir Medinoje, ir kad jūs žinotumėte jo gyvenimo istoriją, bent jau sutraukta forma.

Pasiuntinys (ﷺ) - jis yra Muchammedas, Abdullah sūnus, kuris buvo sūnus Abdul-Muttalib, kuris buvo sūnus Hāšim, kuris buvo sūnus Abd-Manāf, visa pranašiška kilmės grandinė siekianti Abraomą (Ibrahym) عليه السلام. Ir jus turite žinoti kaip jis gyveno iki patampant pranašu, ir kaip jam buvo perduotas apreiškimas iš Aukščiausiojo Allah, ir kaip jis elgėsi po apreiškimo. Visa tai sužinoma yra iš jo biografijos (syros), ir tai yra netinkama musulmonui ignoruoti ir nesiekti žinių apie Pasiuntinį (ﷺ). Kaip jūs galite sekti asmeniu apie kurį jūs nieko nežinote? Toks elgesys negali būti suvokiamas.

[Usūl at-Tsalātsah, Trys Esminiai Principai, Salech Al-Fauzan]


No comments:

Post a Comment