Salafija

Salafija

Monday, 23 October 2017

Trys esminiai principai. Įžanga
Trijų esminių principų paaiškinimas

Pristato Šeichas Salech Al-Fauzān
Vardan Allah Pačio Gailestingiausiojo, Kuris skiria gailestį.

Visas garbinimas priklauso Allah - visos kūrinijos Kūrėjui ir lai Allah skiria ramybę ir saugumą mūsų Pranašui Muchammedui ir jo ištikimiems pasekėjams ir jo bendražygiams, visiems jiems.


Pradžia

Prieš mūsų akis yra šis traktatas - ,,Trys esminiai principai’’- ir tai yra nuostabus veikalas, kuris yra trumpas ir paremtas įrodymais iš Allah Knygos ir Pranašo (ﷺ) sunnos.

Šis trumpas traktatas yra apie svarbiausią pagrindinį dalyką iš visų islamo pagrindų ir tai yra akydą - doktriną ir tikėjimą (tikybą). Islamo mokslininkai skiria didelę svarbą šiems suglaustiems veikalams juos išleidžiant, jie stengiasi sutrumpinti juos ir patobulinti. Tada jie skatina savo studentus mintinai juos išmokti tam, kad jie išliktų jiems pagrindiniu lobynu ir sankaupomis iš kurių jie semsis peno, ir iš ko jie duos naudos kitiems.

Studentams pradėti mokytis nuo šių sutrauktų darbų yra religijos pamatas, kadangi studentui reikia pradėti po truputį, pradedant nuo esminių švietimo taškų ir jų pagrindų, ir tęsti palaipsniui pakopomis.

Šie sutraukti darbai veda link platesnių darbų. Tai yra neįmanoma suprasti jų, kai nėra suprasti trumpi ir išsamūs veikalai, kuriuos asmuo mokėsi palaipsniui iš eilės. Allah sako:

“Išties būkite “rabbānijjūn” (išmintingais mokslininkais, kurie ugdo žmones) mokindami juos to, kas Knygoje (Korane) ir to, ko išmokote iš jos.” [al-Imrān, 3:79]

Šis žodis “rabbānijjūn” reiškia tuos, kurie siekdami žinių pradeda nuo mažų dalykų prieš paliesdami didesnius. Jie lavina save ir savo studentus pradėdami nuo mažų dalykų ir pereidami prie didesnių, ir tai yra kažkas natūralaus, kadangi visi reikalai prasideda nuo savo šaknų ir savo pamatų, ir po to jie auga ir didėja.

Kas liečia asmenį, kuris griebiasi mokslo nuo jo viršūnės (iš kito galo), toks asmuo tik nuvargins save ir nieko nepasieks. Tačiau tas, kuris pradeda nuo pagrindų ir tęsia pakopomis, su Allah Valia toks žmogus eis teisingu keliu ir teisinga kryptimi.

Aukščiausiasis Viešpats sako:

“Jie klausia tavęs apie pusmėnulį. Sakyk jiems: tai yra ženklai pažymėti laiko tarpams ir ženklai Hadž’ui (piligrimystei). Tai nėra dorybė įžengti į namus per galines duris, išties dorybė yra savybė tokio žmogaus, kuris yra dievobaimingas. Įženkite į namus per tinkamas (priekines) duris.” [Al-Bakara, 2:189]

Tie žmonės paklausė klausimo apie pusmėnulį: kodėl mėnulis prasideda kaip kažkas mažo (nuo pusmėnulio) ir vėliau pasidaro didelis ir pilnas, po to jis vėl mažėja ir patampa pusmėnuliu? Allah papeikia juos ir nukreipia juos klausti apie tai, kas jiems duotų naudos, kad jie eitų į švietimo namus per tinkamas duris.

Klausinėjimai apie pusmėnulio būkles ir padėtis, jo mažėjimą ir didėjimą, viso to žinojimas jiems nėra pravartus. Išties, pravartu yra klausti apie tokius dalykus, kurie yra jiems reikalingi ar naudingi ir tai yra žinojimas apie pusmėnulio naudingumą, todėl Allah ir sako:

“Sakyk: tai yra ženklai pažymėti laiko tarpams.”[2:189]

Taigi Jis paaiškino jo vertybes (bonusus) žmonijai ir kad tai Allah, kuris padarė jį ženklu laiko tarpams pažymėti, kad jie žinotų apie garbinimo veiksmus ir kaip elgtis, apie laiko tarpsnius (periodus) ir kita nei tai.

Jis nukreipė juos į pusmėnulio vertybių pažinimą ir Jis neatsakė į jų klausimą apie jo realybę, nes žinojimas to jiems nėra naudingas. Jis nukreipė juos į tai, apie ką jie turėtų klausinėti ir tai yra į švietimo duris, ne į galines duris švietimui siekti ir ne į nereikalingus dalykus. Ir jeigu jiems yra kažkiek naudos iš tokio žinojimo, tada tai yra tik menka nauda.[Usūl at-Tsalātsah, Trys Esminiai Principai, Salech Al-Fauzan]

PDF Usūl At-Tsalātsah, Salech Al-Fauzān, vertėjas Abu Talcha Davūd Burbank, psl. 1-2, Įžanga.


PDF failas Anglų Kalba:
Šaltinis: ittibaa.com

Audio failas Anglų Kalba:
Šaltinis

Tas pats iš kito saito:

PDF:
Šaltinis: abdurrahmanorg.com

Audio:
Šaltinis: salafiaudio.files.wordpress.com

Visos paskaitos:

Šaltinis: ittibaa.com

1 comment:

  1. Tikėjimas gali sužadinti apetita, o ortodontas Vilniuje man kartą sakė, jog norint išlaikyti gerą balansą tarp mitybos ir švarių dantų reikia apsilankyti pas speciliastą bent kartą metuose.

    ReplyDelete