Salafija

Salafija

Monday, 23 October 2017

Tai yra privaloma (vuadžib) mums išmokti keturis dalykus [3]Trys esminiai principai - "Usūl At-Tsalātsah" - Salech Al-FauzānTai yra privaloma (vuadžib) mums išmokti keturis dalykus [3]

أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ 
Punktas Nr. 3

Jo pasakyme, “tai yra vuadžib”:  asmuo atliekantis tai (al-vuadžib dalykus ar veiksmus) yra apdovanojamas, o tas kuris apleidžia juos yra nubaudžiamas. Ir al-mustachab (rekomenduojami veiksmai, dalykai) yra tokie veiksmai, už kuriuos asmuo yra apdovanojamas, o tas kuris juos apleidžia - jis nėra už tai nubaudžiamas. Ir al-mubā (leistini veiksmai), už tokius veiksmus nėra jokio apdovanojimo ir už jų apleidimą nėra bausmės.

Taigi jo pasakyme, “tai yra vuadžib”, reiškia, kad šitas dalykas nėra iš tų dalykų, kurie yra rekomenduojami, ir tai nėra iš tų dalykų, kurie yra paprasčiausiai leistini, išties tai yra iš al-vuadžib al-’ayny - privalomų dalykų kiekvienam asmeniui.

Jeigu mes apleisime šių dalykų mokymąsį, tada mes būsime nuodėmingi, kadangi juos įvykdyti yra prievolė, nes jis nepasakė, “tai yra mums rekomenduojama” arba, “tai yra pagirtina mums”, išties jis pasakė, “tai yra mums privaloma”, reiškiasi tai yra prievolė.
Ir vudžūb (prievolė) reiškia privalomą pareigą, ir bet kas, kuris apleidžia ją yra nuodėmingas, kadangi žinios negali būti įgytos be mokymosi, ir mokymasis reikalauja rūpestingumo ir dėmesio, ir pastangų, ir laiko, ir tam reikalingas supratimas, ir atsidavimas iš širdies - tai yra mokymasis.

Jo pasakyme, “keturis dalykus: reiškia temas,  jos yra vadinamos masā’il (klausimais), nes apie juos klausti yra privaloma ir jiems turėtų būti skiriamas dėmesys.

*****


No comments:

Post a Comment