Salafija

Salafija

Monday 30 December 2013

Koranas ir Sunnah išsprendžia visus religinius klausimus (Šarch us Sunnah; psl. 57- 60)

 Autorius, telaimina jį Allah, sako: Taip yra todėl, kad Sunnah ir Džamā’ah ištobulino visus klausimus religijoje ir padarė juos aiškius žmonėms. Dėl to, žmonėms yra privaloma sekti sunnah.

Komentaras

Jis pasakė: Taip yra todėl, kad Sunnah ir Džamā’ah ištobulino visus klausimus religijoje. 

Dzālika yra raginimas tvirtai laikytis sunnos žmonių ir Džamā’ah (bendruomenės). Sunnos žmonės yra tie, kurie tvirtai įsikibę laikosi Pranašo () sunnos.
Džamā’ah yra tie, kurie susivieniję tiesoje, t.y. juos vienija tiesa, ir jie nesiskaldo į atskiras grupes ir Gailestingasis Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ)  sako:

“ Ir laikykitės jūs visi už Dievo virvės (Korano), ir nesusiskaldykite tarpusavyje...” (Koranas 3:103)

Juos vienija tiesa, kuri jų neatskiria ir dėl kurios jų nuomonės neišsiskiria.Tokie žmonės yra Sunnos žmonės ir Džamā’ah. O tie:

“...Kurie suskaldo religiją ir susiskirsto į grupes ( įvairiausias religines sektas)...” (Koranas 6:159)

Apie juos Dievas yra pasakęs Pranašui  ():

“ ...Tau  (Muchammedai) jie turi rūpėti mažiausiai. Šis reikalas priklauso tik Dievui, kuris jiems pasakys, ką jie netaip darė.” (Koranas 6:159)


“Taip yra todėl, kad Sunnah ir Džamā’ah ištobulino...”

Ātkanā (jie abu užbaigė - išbaigė); visą religiją. Visa religija apribota sunnah ir džamā’ah, kur apie tai pranašas  ()  sako:

“ Be abejo, tie, kurie gyvens tarp jūsų ilgiau, pamatys daug nesutarimų; todėl tvirtai laikykitės mano sunnos.”

Niekas nėra apsaugotas nuo to blogio-skirtumų, išskyrus tie, kurie tvirtai laikosi Pranašo  ()  Sunnos - akydos, garbinimo, santykių, savybių ir manierų, kokiomis buvo pranašas   ()  ir kompanionai.  Jie  yra vadinami Firkah an-Nadžijah (išsigelbėjusi sekta) tarp visų 73-jų sektų, iš kurių visos pateks į Pragarą, išskyrus vieną. Jie paklausė: “Kas jie tokie, o Dievo Pranaše?” 
 ”Kas yra ta išsiskirianti Džamā’ah iš visų kitų; “Kas jie tokie? ’’Pranašas  ()  paaiškino kas jie tokie:

“ Tai yra tie, kurie yra tokie kaip aš ir mano kompanionai (kuom mes sekame ir laikomės)”

Kuo sekė Pranašas   ()  ir kompanionai yra sunnah. Tas, kuris tvirtai jos laikosi, yra išgelbėtas. Todėl, jie yra vadinami Firkah an-Nadžijah (išsigelbėjusi sekta).

 Jo pasakyme:ir padarė juos aiškius žmonėms. Dėl to, žmonėms yra privaloma sekti sunnah”.

Žmonėms yra išaiškinta, kad visuose religiniuose reikaluose reikia tvirtai laikytis Sunnos ir Džamā’ah. Todėl, niekas neoponuoja - neprieštarauja Sunnos žmonėms ir Džamā’ah, išskyrus nuklydę žmonės. Aukščiausiasis Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ)  sako:

“ ...Tai po atskleistos tiesos, kas dar gali būti, teisinga klaida?...” (Koranas 10:32)Tas, kuris palieka tiesą, papuola į nuklydimą. Ir tiesa yra ta, kuo laikosi Sunnos žmonės ir Džamā’ah, neįskaitant kitų.Vertimas darytas Noros iš knygos "Sharh as Sunnah By Imam al-Barbahaaree and explained by  Shaykh Saalih Al-Fawzan vol.1."No comments:

Post a Comment