Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr.2 - Tobulas monoteizmas garantuoja Rojų
 Skyrius Nr.2 

 Tobulas monoteizmas garantuoja Rojų

Allah ,pats Aukščiausiasis, sako:
‘’ Be abejo , Ibrahim (Abraomas) buvo lyderiu, paklūsniu Dievo tarnu, sekančiu tiesa, ir buvo iš tų , kuris nepriskirė lygių Dievui .” (An-Nahl  16:120)


إِنَّ إِبۡرَٲهِيمَ كَانَ أُمَّةً۬ قَانِتً۬ا لِّلَّهِ حَنِيفً۬ا وَلَمۡ يَكُ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ (١٢٠)“ Ir tie ,kurie neprilygina Dievui lygių”. (23:59)


وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّہِمۡ لَا يُشۡرِكُونَ (٥٩)

Hussain Ibn Abdur-Rahman pasakojo:
“ Sėdėjome kartu su Sa’id Ibn Džiubair ir jis paklausė: ’‘ Kuris iš jūsų matėte krentančią žvaigždę praeitą naktį?’’ Aš atsakiau:’’ Aš mačiau’’, ir nesimeldžiau tuo metu , nes skorpionas man įgėlė. Sa’id paklausė:’’ Ką tu tada darei?’’ Atsakiau:’’Aš dariau Rukija [1], kad išgyčiau!’’ Jis paklausė:’‘ Kodėl taip pasielgei?’’ Atsakiau:’’ Esu girdėjęs hadisą iš Aš-Ša’bi.’’ Jis paklausė:’‘ Kokį hadisą?’’ Atsakiau:’‘Jis perpasakojo iš Buraidah bin Al-Husaib , kuris sakė, kad Rukija yra neleistina išskyrus du atvejus: gydymui nuo nužiūrėjimo (blogos akies) ir nuo nuodingo įgėlimo.’’ Sa’id Džiubair pasakė:’’ Tai yra gerai , kai vienas elgiasi pagal tai , ką žino ( yra išmokęs).’’ Ir pridėjo, kad Ibn Abbes perpasakojo , kad Muhammed (taika ir ramybė jam) yra pasakęs:’‘ Man buvo parodytos visos tautos, pranašas su keliomis grupėmis pasekėjų, pranašas su dviem ar trimis pasekėjais ,ir pranašas išvis be pasekėjų. Tada didelė grupė žmonių praėjo priešais mane ir aš paklausiau :” Kas jie tokie? Ar tai mano žmonės?’’ Man buvo atsakyta:’’ Ne. Tai yra Mozė su savo pasekėjais.’’ Tada aš pamačiau dar didesnį būrį žmonių , kurie praėjo priešais mane ir man buvo pasakyta: “Tai yra tavo tauta (pasekėjai), iš kurių 70 tūkstančių įžengs į Rojų be jokio teismo ar bausmės.’’ Pranašas (taika ir ramybė jam) tada nuėjo namo nepasakęs savo kompanionams ,kas yra  tie 70 tūkstančių. Todėl žmonės pradėjo svarstyti ir spėlioti. Vieni iš jų sakė:’‘Tai turbūt pranašo (taika ir ramybė jam) kompanionai , kurie įtikėjo Dievu ir sekė jo pranašu Muhammed (taika ir ramybė jam). Kiti sakė:’’ Tai galbūt mūsų vaikai , kurie gims musulmonais ir šlovins vieną Dievą?’’ Kai jie vis dar spėliojo , pranašas (taika ir ramybė jam) atėjo pas juos ir pasakė:” Tai yra tie žmonės, kurie savęs negydė su Rukija, ir tie kurie nesigydė žaizdų prideginimu, ir tie kurie netiki į blogus ženklus, o pasikliauna Dievu. Išgirdęs tai ,Ukašah bin Mihsan atsistojęs pasakė:’’O Dievo pranaše! Maldauk Dievo , kad aš būčiau vienas iš jų.’’ Pranašas (taika ir ramybė jam) pasakė:’’ Tu esi vienas iš jų.’’ Tuomet kitas asmuo paprašė:’’O Dievo pranaše. Kreipkis į Dievą , kad aš būčiau vienas iš jų.’’ Pranašas (taika ir ramybė jam) pasakė:’‘Ukašah yra priešais tave .’’

[1] Rukija - tai korano surų (maldų) ''deklamavimas'' .Rukija susideda iš surų Al-Fatiha, Al-Falaq, An-Nas ir Al-Ikhlas. Taip pat Ajatul Kursi.


Bendras chadiso apbūdinimas


Hussain Ibn Abdur-Rahman (lai Allah jam būna gailestingas) turėjo pokalbį su Sa'id bin Džiubair, kai jie aptarinėjo praeitos nakties įvykius .Hussain patvirtino matęs krentančią žvaigždę , nes jis tuo metu nemiegojo. Jo klausytojas manė ,kad šis meldėsi visą naktį, bet Hussain būdamas sąžiningu ir teisingu salafiu negalėjo nuslėpti ,kad jis nemiegojo dėl to ,kad jam įgėlė skorpionas. Paklaustas  ką jis daręs tokioje situacijoje ,Džiubair jam atsakė, kad jis pasinaudojęs hadisu ,kuriuo deklamavęs Rukiją  pagytų. Sa'id paklausė ar tai yra leidžiama ir sužinojęs ,kad tai yra leidžiama pagyrė Jį ,kad šis pritaikęs tai praktikoje. Vėliau minima ,ko reiktų atsisakyti siekiant  aukščiausio  monoteizmo lygio ,t.y. pasikliovimo  Dievu. Po to minimi 70 tūkstančių ,kurie įžengs į Rojų net neteisiami ar baudžiami. Pranašas (taika ir ramybė jam) pažymi ,kad tai tie ,kurie patiki viską Dievo valiai ir stipriai nesilaiko už leidžiamos rukijos , žaizdų prideginimo ar kitų gydymo būdų siekiamų iš kitų.

''Man buvo parodytos tautos'' - islamo mokslininkai teigia ,kad pranašui (taika ir ramybė jam) buvo parodyta ,kas įvyks Teismo Dieną, kai Jis buvo ''Naktiniame pakilime''.
Taip pat hadise parodoma ,kad yra leistina prašyti iš kitų tikinčiųjų Dievo malonės, melsti Dievo malonės kitiems ( daryti Dua). Dua - tai prašymas ar maldavimas iš Dievo.
Taip pat hadise parodomas pranašo Muhammed (taika ir ramybė jam) ateities žinojimas , iš kur yra aišku , kad jei jis nebūtų pranašu , tokių dalykų nežinotų.Tai parodo jo žinojimas apie Ukašah bin Mihsan įtraukimą į tuos 70 tūkstančių .
’‘Ukašah yra priešais tave '' - Ukašah užpildė visas charakteristikas tokiai vietai, kai tuo tarpu kitas asmuo nepakliuvo į tuos 70 tūkstančių. Toks pasakymas parodo Pranašo (taika ir ramybė jam) taurumą ir išmanumą atskleidžiant  liūdinančią naujieną tam asmeniui , kuris nepateko į tą skaičių, jo neįskaudinant.


 Linkas į Tawhyd Muhammed Abdul- Wahab anglų kalba    


Linkas į Tawhid Salih Fawzan anglų kalba   


Visi tauchydo skyriai

          

No comments:

Post a Comment