Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr.14 - Jie priskiria bejėgius partnerius Viešpačiui-Allah


Skyrius Nr.14


Jie priskiria bejėgius partnerius Viešpačiui-Allah

Visagalis Allah sako:

“ Ar jie priskiria garbinimui tuos, kurie nėra nieko sukurę, bet jie patys yra sukurti? Nei jie gali kam nors padėti, nei jie patys gali padėti sau.” (7:191, 192)

أَيُشۡرِكُونَ مَا لَا يَخۡلُقُ شَيۡـًٔ۬ا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ (١٩١) وَلَا يَسۡتَطِيعُونَ لَهُمۡ نَصۡرً۬ا وَلَآ أَنفُسَہُمۡ يَنصُرُونَ (١٩٢)Korano ajos bendras paaiškinimas:

Allah, išaukštintas yra Jis, paneigia  politeistų stabų priskirimą Jam, kurie (stabai) negali nieko sukurti. Stabai yra patys Dievo kūriniai ir jie negali ne tik kitų apsaugoti , bet ir savęs, arba ne tik kitiems padėti, bet ir sau. Dėl to, kreipimasis į juos siekiant kažkokios naudos yra nulio vertas, nes jie yra Dievo sukurti ir nėra niekas vertas garbinimo iš Dievo kūrinių ar yra tolygus Jam, Garbė ir Šlovė Jam Vienam.

Visa Žinantis Allah sako:

“ Ir tuos, į kuriuos jūs kreipiatės (maldaujate) iškyrus Jį (Allah), jie net negalės jums padėti per datulės kauliuko plėvelės dydį. Jeigu jūs šauksitės jų, jie neišgirs jūsų, ir net jeigu jie girdėtų, jie negalėtų išpildyti jūsų prašymų. Ir Prisikėlimo  Dieną, jie paneigs ką jūs garbinote. Ir niekas negali tavęs (O Muhammed) informuoti, tik tas , kuriam yra žinomi visi reikalai.” (35:13, 14)

ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ (١٣) إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡڪِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٍ۬ (١٤)Bendras Korano ajos paaiškinimas:

Allah, Žinantis matomo ir nematomo, patvirtina, kad visos netikros dievybės, įskaitant angelus, pranašus ir stabus, yra bejėgiai išpildyti garbintojų prašymus. Be to, šios netikros dievybės neturi tam trijų būtinų reikalavimų:

1. Jam turi priklausyti prašomi dalykai.
2. Jis privalo girdėti tą prašymą.
3. Jis privalo atsakyti į prašymą.

Tie, kurie neturi tokių savybių, negali būti garbinami arba į juos kreipiamasi, ir tai  yra labai aišku, kad tos dievybės neturi šių savybių.

Anas Ibn Malik (ramybė jam) sakė:

“ Dievo Pranašas (taika ir ramybė jam) mūšio Uhud dieną, buvo sužalotas (žaizda galvoje) ir jo priekiniai dantys buvo nuskelti. Tuomet, jis pasakė:” Kaip tie žmonės gali laimėti, kurie sužalojo Pranašą?” Tuomet, Allah perdavė šią (3:128) Korano ają:” O Muhammed, toks yra Allah sprendimas ...” 
( al-Bukhari ir Muslim)

Bendras chadiso apibūdinimas:

Šiame hadise Anas Ibn Malik perdavė įvykius apie Uhud mūšio dieną, kuomet pranašas Muhammed (taika ir ramybė jam) patyrė sužalojimą galvoje ir priekiniuose dantyse. Pranašas (taika ir ramybė jam) buvo beprarandantis viltį dėl Kureišių (netikinčiųjų) ir galvojo , kad jie niekada neįtikės. Tuomet Allah atskleidė, “ Ne tau , (O Muhammed , bet Dievui), yra spręsti (nutarti)...”  Allah liepė pranašui (taika ir ramybė jam) eiti kviesti žmones į Islamą, ir tikėti, kad visų veiksmų pasekmės ir visų žmonių likimai priklauso tik Allah, šlovė Jam Vienam.

Ibn Omar Ibnul Khattab pasakojo, kad jis girdėjo pranašą sakant, keliantį galvą per Fadž maldą paskutiniame Rak’at:

”O Allah, prakeik tą ir aną. Po to jis (taika ir ramybė jam) sakė:” Allah girdi tuos ,kurie jam meldžiasi. Mūsų Valdove , visos maldos yra skirtos Tau.” Tuomet Allah atskleidė:” Tai yra ne tavo sprendimas, bet Allah.” 
(Al-Bukhari)

ir kitame chadise:

“ Jis meldė  Allah dėl Safvan bin Umaijah ir Suheil bin Amr ir Al-Harit bin Hišam”, tuomet aja buvo perduota: ’Tai yra Allah sprendimas.’ “ (Al-Bukhari)

Šių dviejų chadisų apibūdinimas:

Abdullah ibn Omar Ibnul Khattab pasakojo, kad jis girdėjo pranašą (taika ir ramybė jam) meldžiantį Dievo nubausti priešus, kurie jį sužeidė. Safvan bin Umaijah ir Suheil bin Amr ir Al-Harit bin Hišam buvo politeistų vadai mūšio Uhud dieną. Vėliau , visi trys vadai atsivertė į Islamą ir Allah priėmė jų atgailavimus, Šlovė Jam Gailestingiausiajam!

Išvados:
  • Yra klaidinga priskirti sąjungininkus Dievui ar pranašus sąjungininkais Dievui, nes netgi Muhammed (taika ir ramybė jam) neturėjo nieko bendro su žmonių likimais, tai tuo labiau visi kiti negali turėti nieko bendro su tuo.
  • Yra leidžiama maldoje prašyti Allah rūstybės politeistams.
  • Vardų minėjimas maldoje prašant, nesugadina maldos.

Abu Hureira pasakojo:

“ Kada Korano aja “ Ir įspėk, ( O Muhammed), savo artimuosius .”(26:214) buvo perduota, Dievo pranašas pakilo ir pasakė:” O Kureiš žmonės, išsipirkite  save iš Pragaro, nes aš negaliu jūsų apsaugoti nuo Dievo bausmės. O Abbes bin Abdul-Muttalib :’ Aš negalėsiu tavęs išgelbėti priešais Dievą’. O teta Safija: ’Aš negalėsiu niekuo pagelbėti tau prieš Allah’. O Fatima, Muhammed Dukra! Prašyk iš mano turto ko tik nori, bet aš negalėsiu tavęs apsaugoti nuo Dievo bausmės.”
(Al-Bukhari, Muslim ir At-Tirmidi)

Bendras chadiso paaiškinimas:

Abu Hureira pasakojo, kad Allah liepė pranašui (taika ir ramybė jam) įspėti savo artimuosius giminaičius. Paklusdamas Dievo valiai, pranašas (taika ir ramybė jam) užsilipo ant As-Safa kalvos ir kreipėsi į Kureiš žmones, įskaitant savo dėdę, tetą ir dukrą, įspėdamas juos apie Dievo bausmę. Pranašas (taika ir ramybė jam) jiems nurodė siekti išsigelbėjimo paklustant Allah savo žodžiais ir veiksmais. Jis taip pat juos informavo, kad jis bus bejėgis juos apsaugoti nuo Pragaro .

Išvados:
  • Šis hadisas įrodo priešingai tiems, kurie garbina pranašus arba pamaldžius žmones, laukdami atsako į savo prašymus iš jų.
  • Yra neleistina prašyti asmens to, kas yra ne jo galioje.
  • Pranašas (taika ir ramybė jam) buvo siekiantis paklusti Dievo įsakams ir perduoti Jo žinią.
  • Tik tikras tikėjimas ir geri darbai gali išgelbėti žmones nuo Pragaro. 
  • Žmonės, labiausiai verti Pranašo užtarimo teismo Dieną, yra tie, kurie jam paklusta ir seka jo Sunnah (gyvenimo būdu), neatsižvelgiant ar jie yra iš jo giminaičių ar ne.

No comments:

Post a Comment