Salafija

Salafija

Saturday 28 December 2013

Nepaklusnumas Musulmonų Vadui (Šarch as Sunnah; psl. 232-233)

Autorius, telaimina jį Allah, pasakė: Ir tikėti, kad kalifatas išliks tarp kureišių iki kol Jėzus, Marijos sūnus, nusileis (iš dangaus nešamas angelų).

Komentaras

Kada daugiau negu vienas asmuo ginčijasi apie tai, kas turėtų užimti valdymą tarp musulmonų, ir kiekvienas iš jų yra tam kvalifikuotas, tuomet pirmenybė turėtų būti skiriama kureišių genčiai, kadangi ji yra pranokstanti visas kitas; remiantis Pranašo saaw pasakymu:

“ Musulmonų vadai turėtų būti iš Kureišių.” (perduota: žiūrėti pirmoje nuotraukoje 117)

“ Skirkite pirmenybę Kureišiams ir neskirkite pirmenybės kitiems prieš juos”. (perduota: žiūrėti pirmoje nuotraukoje 118) 

Taigi, jeigu Kureišis yra doras ir įvyksta varžymasis dėl vietos, ir kas turėtų perimti reikalus, iš tikro pirmenybė turėtų būti skiriama Kureišiui, remiantis Allah Pasiuntinio saaw  hadisu šiam reikalui.
Taipogi, kada Pranašas saaw pasimirė, Ansar pasakė: 
“Vadas turėtų būti iš mūsų ir iš jūsų.” Tačiau Abu Bakr jiems atsakė: “Arabai nesutiks su tuo, išskyrus tai bus iš Kureišių genties.“ (Sahih Al Bukhari)

Taigi, jie įsipareigojo būti ištikimi Abu Bakr as-Siddyk ir po jo - Umar’ui, Uthman, tuomet Ali ir po to Muawijai. Ir po jo Banu Umeijjai, po to Banul Abbas; taigi jie visi buvo iš Kureišių.

Bet jeigu reikalas atliktas ir vadovavimas yra kažkam suteiktas, tuomet paklusnumas jam yra privalomas, netgi jeigu jis yra ir ne Kureišis, arba Kureišis, bet neturintis kvalifikacijų vadovavimui. Taigi, remiantis tuo, kad jis yra Kureišis, tai dar nesuteikia jam teisės vadovauti, nebent jis yra tinkamas ar pageidautinas tam ir tuo metu nėra vadovo.

Jo pasakyme: ”iki kol Jėzus, Marijos sūnus, nusileis”

Kada Jėzus nusileis, musulmonų imamu bus Muhammed bin Abdullah al Mahdi. Jis yra iš al Hasan bin Ali bin Abi Talib šeimynos. Taigi, tai parodo, kad paskutinis vadas bus iš Kureišių genties ir pirmutinis iš Kureišių buvo Abu Bakr.

Kaip jau minėjome, tai  priklauso nuo galimybių; bet kai yra pasirinkimas iš Kureišių tarpo, taisyklė neturėtų būti nepaisoma, arba jeigu valdžia priklauso kitam, negu Kureišis, mes nesusilaikome nuo asmens, teigiančio: "Jis nėra tam tinkamas.’’ Tai yra būtina teisingai suprasti šiuos reikalus. 
 Vertimas darytas Noros.

No comments:

Post a Comment