Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr. 19 - Allah šlovinimas prie šventųjų paminklo

Skyrius Nr. 19


Allah šlovinimas prie šventųjų paminklo


Pranašo صلى الله عليه وسلم  žmona A’iša رضي الله عنها  pasakojo:

“ Umm Salamah užsiminė pranašui (taika ir ramybė jam) apie bažnyčias Abisinijoje, iškabintas paveikslais ir pilnas statulų . Jis (taika ir ramybė jam) pasakė: “Kai pranašas arba religingas žmogus tarp jų miršta, jie pradeda garbinti jų kapą, statydami jų garbei statulas ar paminklus su  įvairiausiomis nuotraukomis . Dievo nuožiūra tokie žmonės yra patys blogiausi iš visų būtybių.”

Komentuodamas šį chadisą , šeichas Islam Ibn Taimijja 
رحمه الله pasakė:

“Jie atlieka dvi pačias didžiausias nuodėmes: statydami pamiklus jų garbinimui ant kapo  ir  statulas su jų atvaizdais.”


Šiame chadise Umm Salamah رضي الله عنها  pasakoja pranašui (taika ir ramybė jam) , kad ji mačiusi paveikslus ir statulas Abisinijos bažnyčioje. Tuomet pranašas (taika ir ramybė jam) paaiškino , kad dėl perdėto religingų žmonių girimo, jiems buvo pastatyti paminklai ant kapų, ir jiems pakabinti paveikslai su jų atvaizdais. Tuomet jis apibūdino šiuos žmones kaip pačiais blogiausiais iš visų būtybių, kadangi jie atliko du veiksmus vedančius į politeizmą, įkurdami garbinimo vietas prie arba ant kapo ir garbindami juos.

Šiuo chadisu yra aiškiai parodoma, kad Dievo šlovinimas prie kapo yra uždraustas, kad įkūrimas šlovinimo vietos ant kapo ar prie jo yra uždraustas, ir kad  tai atlieka krikščionys. 


Taip pat Al-Bukhari ir musulmonai užrašę, kad A’iša رضي الله عنها  pasakojo:

“Kai pranašas buvo mirties patale, jis užsidengė antklode veidą kol nebegalėjo prakvėpuoti, tada jis atsidengė veidą ir pasakė: “Lai Allah prakeikimas yra ant žydų ir krikščionių už tai, kad jie padarė šlovinimo vietas ant savo pranašų kapų.” Jis taip pasakė, kad įspėtų savo pasekėjus  nuo to kaip jie (žydai ir krikščionys) elgėsi. Kadangi būtent dėl to, jeigu jo kapas būtų už jo namų, būtų bijoma, kad jo kapas nepataptų garbinimo vieta.”


Pranašui صلى الله عليه وسلم  labai rūpėjo išlaikyti tyrą tikėjimą ir užkirsti kelią į politeizmą. Jis nerimavo ir įspėjo savo tautą, kad jie neatliktų šlovinimo veiksmų kapinėse ar prie kapo. 


Džiundub bin Abdullah (ramybė jam) pasakojo:

“ Aš girdėjau pranašą (
صلى الله عليه وسلم), penkias  dienas prieš mirtį, sakantį:” Aš prisipažįstu prieš Allah, kuris iš jūsų man artimiausias draugas. Iš tikrųjų, Allah mane laiko artimu Jo draugu (Khalil) taip kaip Abraomą. Jeigu aš pasirinkčiau ką nors iš savo tautos artimiausiu draugu , tai aš pasirinkčiau juo Abu Bakr.
Saugokitės! Gyvenusieji prieš jus, paversdavo savo pranašų kapus į garbinimo vietas. Būkite atsargūs! Neatlikite šlovinimo veiksmų ant kapų. Aš jums tai uždraudžiu.”


Prieš mirtį pranašas صلى الله عليه وسلم  informavo savo tautą apie savo statusą Dievo nuožiūra. Jis teigė, kad jis yra pasiekęs aukščiausią laipsnį meilės ir artumo, ir kad Abraomas عليه السلام  taip pat. Kadangi pranašo صلى الله عليه وسلم  širdis buvo pripildyta meilės, prieraišumo ir 
garbės  Dievui, jis nutraukė bet kokią galimybę turėti kitą artimą draugą iškyrus Allah. Bet jeigu jis rinktųsi iš žmonių, tai artimiausiu draugu jis pasirinktų Abu Bakr رضي الله عنها. Toks Abu Bakr رضي الله عنها  išskyrimas iš kitų parodo jo kilnumą ir tai sąlygojo jo paskirimą Kalifu (po pranašo mirties). Toliau, pranašas صلى الله عليه وسلم  uždraudė sekti žydų ir krikščionių pėdomis , kurie perdėtai išaukština  pranašus iki tokio lygio, kad jie  atlieka šlovinimo veiksmus prie jų kapų ir tai yra politeistinis elgesys.

 Komentuodamas priešankstinį chadisą , Šeichul-Islam Achmad Ibn Taimijjah pasakė:

“ Iš karto prieš mirdamas, pranašas (taika ir ramybė jam) uždraudė musulmonams atlikti garbinimo veiksmus prie kapų, ir papeikė tuos , kurie darė tokias nuodėmes. Panašiai, tokia pati taisyklė yra taikoma ir maldos atlikimui, nors ir nėra pastatytos mečetės, ir tai yra A’išos  teiginyje:” Bet tai buvo bijoma , kad tai nepataptų garbinimo vieta”, ir kompanionai niekada nebūtų pastatę mečetės prie pranašo (taika ir ramybė jam) kapo.”

Taipogi, bet kuri vieta, kurioje yra nusistovėjęs maldos  atlikimas yra vadinamas mečete, kur tai rašoma chadise:

“... ir žemė man ir mano kompanionams (bičiuliams) yra vieta maldos atlikimui ir apsivalymui.”


Nors ir nebuvo pastatytos mečetės prie pranašo صلى الله عليه وسلم  kapo , vistiek buvo prisibijoma, kad bus meldžiamasi prie jo kapo. Dėl to pranašas صلى الله عليه وسلم  buvo palaidotas savo namuose. Tuo pasirūpino pranašo žmona A’iša (palaimina ją Allah). Paprasčiausias maldos atlikimas prie kapo ar kapinėse yra uždraustas , nors ir nėra šalia mečetės kur pasimelsti. Kompanionams buvo labai aišku, kad mečetės statymas prie kapo yra uždraustas.

Achmad priskyrė prie stipriųjų šį Ibn Masūd رضي الله عنها  chadisą:

“ Tarp pačių blogiausių žmonių yra tie, kurie sulauks Paskutinės Valandos būdami gyvi, ir tie, kurie atliks maldas kapuose.”


  • Paskutinė Valanda: laikas iki pasaulio pabaigos, milžiniškos šmėklos (žvėries) pasirodymas, saulės iš vakarų pakilimas ir kiti ženklai.
Blogiausi iš žmonių yra tie , kurie sulauks paskutinės valandos , kada pasirodys didžiausi Teismo dienos ženklai ir tie, kurie melsis prie kapo , ir statys ant jų didingus pastatus. Dėl to pranašas صلى الله عليه وسلم  įspėja to nedaryti, nes tai politeistinis poelgis.


No comments:

Post a Comment