Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr.10 - Gyvulių skerdimas vietose, kuriose buvo atliekami aukojimai stabams


Skyrius Nr.10

Gyvulių skerdimas vietose, kuriose buvo atliekami aukojimai stabams

Visagalis Allah Korane sako:

“ Niekada ten nestovėk (maldai ). Iš tikrųjų , mečetės, nuo pirmų dienų pastatytos su paklusnumu (Taqwa), vertos, kad jose būtų meldžiamasi. Jose yra žmonės, kurie myli švarą ir apsiplovimą savęs. Ir Allah myli tuos, kurie save palaiko švariais ir apsiplauna  (muilu ir vandeniu) po tuštinimosi (šlapinimosi ir defekacijos).” (9:108)لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدً۬ا‌ۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ‌ۚ فِيهِ رِجَالٌ۬ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ‌ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ (١٠٨)

Korano ajos bendras paaiškinimas

Šios Korano ajos atskleidimo priežastis buvo informuoti Pranašą (taika ir ramybė jam), kad jis nesilankytų mečetėje Masdžid Ad-Dirar, kadangi ji buvo pastatyta politeistų su blogais ketinimais.

Jie (hipokritai) pakvietė pranašą صلى الله عليه وسلم  atlikti maldų ir palaiminti jų naujai pastatytą mečetę. Pranašas (taika ir ramybė jam), nežinodamas jų piktų kėslų, pasižadėjo ten nuvykti, bet su Allah valia buvo sulaikytas, ir jam buvo atskleisti jų ketinimai. Gailestingasis Allah uždraudė pranašui صلى الله عليه وسلم  ten atlikti maldas ir ragino jį atlikti maldas mečetėje Masdžid Kuba. Taip pat, Allah pabrėžia šioje ajoje, kad Kuba mečetėje besimeldžiantys žmonės yra fiziškai ir morališkai švarūs, ir kad Dievui tokios savybės yra mielos.


Thabit bin Dahhak sakė:

“Vienas vyras prisižadėjo paaukoti kupranugarį vienoje vietoje pavadintoje Buvanah, ir jis paklausė apie tai pranašo (taika ir ramybė jam). Pranašas (taika ir ramybė jam) paklausė:” Ar toje vietoje buvo garbinamas koks nors dievaitis iš Džahilijos laikų?” Kompanionai atsakė:” Ne.” Tuomet pranašas jų vėl paklausė:     ” Ar netikintieji ten švesdavo šventes?” Jie atsakė:” Ne.” Dievo pranašas (taika ir ramybė jam) tada pasakė: ” Išpildyk savo pažadą. Iš tikrųjų, pažadai negali būti vykdomi tokie, kurie prieštarauja Dievo paklūsimui, ir kurie yra virš asmens pajėgumo ribos.” ( Abu Dawud  ; Al-Bukhari ir Muslim)

Bendras chadiso apibūdinimas

Thabit (ramybė jam) pasakojo, kad kartą , vyras prisižadėjo paskersti kupranugarį vardan Allah , tam tikroje vietoje. Prieš tai darant, vyras atsiklausė pranašo (taika ir ramybė jam). Pranašas (taika ir ramybė jam) pasidomėjo, ar toje vietoje buvo aukojama vardan stabų ir, ar toje vietoje buvo atliekamos politeistinės  šventės (ritualai). Įsitikinęs, kad toje vietoje nebuvo atliekami politeistiniai veiksmai, pranašas (taika ir ramybė jam) leido vyrui ištesėti savo pažadą (paskersti gyvulį). Be to, šis hadisas įrodo neleidžiamumą  pažadų įgyvendinimui, jeigu tai veda į nuodėmių atlikimą. Taip pat, žmogus yra atleistas nuo pažadų tesėjimo, jeigu tai yra virš jo galimybių.

No comments:

Post a Comment