Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr. 27 - Tikėjimas blogais ženklais, prietarais


Skyrius Nr. 27

Tikėjimas blogais ženklais

Aukščiausias Viešpats sako:

أَلَآ إِنَّمَا طَـٰٓٮِٕرُهُمۡ عِندَ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أَڪۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ (١٣١)

“ Be abejonės, jų likimas (blogi ženklai) priklauso Dievui, bet dauguma jų nežino”. (Koranas, 7:131)

Taip pat:

قَالُواْ طَـٰٓٮِٕرُكُم مَّعَكُمۡۚ أَٮِٕن ذُڪِّرۡتُمۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٌ۬ مُّسۡرِفُونَ (١٩)

“ Jie (pranašai) pasakė: ‘Jūsų blogi ženklai yra su jumis pačiais. (Ar jūs vadinate tai “blogu ženklu”) kadangi jums buvo priminta? Tikriau, jūs esate žmonės peržengiantys ribas.” ( Koranas, 36:19)
 • Jų likimas (blogi ženklai): Reiškia, kad jų likimas yra jau nulemtas Dievo.


 • Priklauso Dievui: Netikinčiuosius apima pesimizmas (nusivylimas ir netikėjimas ateitimi, polinkis viską vertinti neigiamai) su Allah valia, dėl jų netikėjimo Juo ir paneigimo Jo Knygomis ir Pranašais. 


 • Jūsų blogi ženklai: Jų likimas ir viskas, kas juos ištinka.


 • Su jumis pačiais: Netikinčiuosius ištikusios blogos pasėkmės yra dėl jų pačių nuodėmių, jų netikėjimo ir jų nepripažinimo jiems  primintu tikėjimu iš Pranašų.


 • Kadangi jums buvo priminta? Kada netikintieji (miesto gyventojai) buvo raginami, jie apkaltino Dievo Pasiuntinius  esant blogais ženklais, sakydami:  “Iš tikrųjų, mes laikome tave blogu ženklu”. (Koranas, 36:18)


 • Tikriau, jūs esate žmonės peržengiantys ribas: Reiškia, kadangi jūs esate tie, kurie peržengiate ribas,todėl jus ištiko pesimizmas. Ribų peržengimas tolygus korupcijai, kuri kartu reiškia tinkamų ribų pažeidimą.

Bendras dviejų Korano ajų paaiškinimas:

Pirmoji Korano aja: Faraono žmonės apkaltindavo Mozę   عليه السلام ir jo Pasekėjus esant blogais ženklais, kai juos ištikdavo sausra ar išteklių stoka (nepriteklius). Tačiau, Allah-Aukščiausiasis ir Šlovingas, patvirtina, kad bet koks blogis, ištikęs juos, yra su Jo Valia ir Komanda, kaip bausmė jiems už netikėjimą. Tuomet, Allah juos vaizduoja kaip neišmanėlius ir nemąstančius. Jeigu jie pamąstytų apie tai, kas jiems nutiko, jie suprastų, kad Mozė  عليه السلام atnešė tik palaiminimus, gėrį ir sėkmę tiems, kurie juo tikėjo ir sekė jo žinia.

Antroji Korano aja: Allah, Visatos Viešpats, paneigia klaidingus argumentus tų, kurie išsižadėjo savo Pranašų ir apkaltino juos esant visų jų nelaimių šaltiniais. Allah تعالى  jiems argumentuoja atvirkščiai, kad visų jų nelaimių priežastis yra jų pačių blogadarystės ir netikėjimas. Jiems būtų buvę daug geriau, jeigu jie būtų reagavę į Pranašų priminimą (kvietimą Vieno Dievo garbinimui), kad išvengtų tokių katastrofų. Vis dėl to, jie prasižengė, todėl juos ir ištiko tokios katastrofos ir blogi ženklai. 

Visagalis Allah konstatuoja, kad tikėjimas blogais ženklais yra vienas iš netikrų  ir  klaidingų įsitikinimų, dažniausiai išlaikytų arabų pagonių ir politeistų. Todėl, Allah تعالى neapkenčia tokio jų veiksmo ir kritikuoja juos.

Išvados:
 • Tikėjimas blogais ženklais yra vienas iš arabų pagonių ir politeistų įsitikinimų.
 • Korano ajatai patvirtina lemties ir Dieviškojo Dekreto tikrumą ir tiesą.
 • Katastrofos ir vargai pagrinde ištinka tuos, kurie nuodėmiauja ir atlieka nepaklusnumo veiksmus.
 • Pirmojoje Korano ajoje yra kritikuojamas neišmanymas, kadangi vadovaujantis juo, žmonės nesupras brendantys į politeizmą.
 • Antroji Korano aja moko žmones atsiliepti į priminimą. Nuoširdaus patarimo išsižadėjimas yra viena iš savybių netikinčiojo žmogaus.
 • Apreiškimai, siųsti nuo Dievo, yra visuomet gėrio ir palaimos šaltinis.

*************
Abu Hureira رضي الله عنه  perdavė, kad Pranašas رضي الله عنه  pasakė:


“ Nėra nei advā (infekcinės ligos, kuria užsikrečiama be Dievo leidimo), nei At-Tijarah (bet kokio blogo ženklo iš paukščių), nei hamah (blogo ženklo iš naktinio paukščio-pelėdos), nei blogo Safar (blogo ženklo šiame mėnesyje).

Advā: nei viena infekcinė liga nėra perduota kitiems, bet tik su Allah تعالى  Valia-Leidimu. Neišprusimo laikais (prieš islamo apreiškimą), žmonės tikėjo, kad infekcinės ligos plinta savaime pačios, be Dievo Valios.

Safar: Kai kurie islamo mokslininkai laiko tokią nuomonę, kad tai yra parazitinės kirmėlės, kurios užplūsta žmonių ir gyvulių žarnynus, kai tuo tarpu kiti teigia, kad mėnesio-Safar atėjimas pranašauja blogį. Taigi, šis chadisas paneigia tokį tikėjimą.

Muslim Sachich'e yra pridėta:

“...ir nei Nau’ , ir nei Ghul (vaiduoklių, šmėklų, demonų ar blogų dvasių).

Nau’: tikėjimas, kad tam tikras žvaigždžių išsidėstymas išimtinai veikia patį klimatą, be dieviškosios intervencijos. 
Taip pat gali reikšti  žvaigždžių išsidėstymą mėnulio atžvilgiu ar laiko padalijimą mėnulio fazių  atžvilgiu.

Ghul: Netikintieji teigė, kad tokios dvasios gali išvesti juos iš jų kelio ir netgi juos užmušti (nužudyti). Todėl, šis chadisas paneigė jų tokį tikėjimą ir paaiškino, kad jie negali nei vieno  suklaidinti ar nužudyti.

Bendras chadiso apbūdinimas:

Pranašas صلى الله عليه وسلم  anuliavo arabų pagonių įsitikinimus, kurie laikė blogais ženklais tam tikrus paukščius, mėnesius, žvaidždes, demonus ir blogas dvasias. Jie tikėjo, kad šie jiems gali pakenkti. Be to, jie tikėjo, kad jie gali būti užkrečiami kažkokia liga be dieviškosios intervencijos (be Dievo Valios). Būtent dėl to, Pranašas صلى الله عليه وسلم  apsaugojo tikėjimą paneigdamas tokius prietaringus įsitikinimus ir kvietė žmones visiškai pasikliauti Allah ir išlikti tiesiems tyrame tikėjime. Chadisas duoda bendrai suprasti, kad negalima laikyti blogais ženklais tam tikrų gyvūnų, dangaus kūnų, sergančiųjų.Taip pat laikyti blogais ženklais tam tikrą mėnesį, ar skaičių, ar spalvą, ar dar ką nors.

**********

Anas رضي الله عنه  perdavė girdėjęs Pranašą صلى الله عليه وسلم  sakantį:

“ Nėra nei advā, nei At-Tijarah, bet man patinka Al-Fā’l (geras ženklas). Žmonės paklausė: “Koks yra geras ženklas?” Jis atsakė: “Geras ženklas yra geras žodis”.” 
(Al Bukchari ir Muslim)

Išvados:

 • Chadisas apibūdina gerą ženklą kaip gerą žodį.
 • Musulmonui yra privaloma pasikliauti tiktai Allah. Musulmonui taip pat yra draudžiama nepasitikėti Juo.
 • Gerų ženklų matymas yra leidžiamas, o blogų-ne.

Skirtumas tarp gerų ir blogų ženklų:

 • Geri ženklai visuomet malonūs ir mieli natūroje.
 • Geri ženklai pakelia tikėjimą Dievu, ir žmogui yra liepta pasikliauti Juo.
 • Blogi ženklai visuomet nemalonūs natūroje.
 • Blogi ženklai sukelia nepasitikėjimą Dievu, ir žmogui yra draudžiamas toks poelgis.

Urvah Ibn Amir رضي الله عنه  pasakė, kad buvo paklaustas klausimas priešais pranašą صلى الله عليه وسلم apie ženklus ir jis pasakė:

“ Geriausia ženklo (prietaro) forma yra Al-Fā’l (optimistiškas pasikliovimas Allah Valia dėl beįvykstančio įvykio). Geras ženklas nesumenkina noro įgyvendinti tai, ką musulmonas užsibrėžė (ar numatė įgyvendinti). Jeigu nors vienas iš jūsų mato tai, kas jam nepatinka, jis turėtų melstis: “ O Viešpatie, niekas, bet tik Tu atneši gerus dalykus! Niekas, bet tik Tu apsaugai nuo blogio!  Nėra galios ir nėra jėgos išskyrus Tavyje.” (Perduota Abu Davūd su autentiška perdavėjų grandine)
 • Geras ženklas nesumenkina noro įgyvendinti tai, ką musulmonas užsibrėžė (ar numatė įgyvendinti): Netikintysis gali būti atgrąsintas blogų ženklų pasiekti numatyto tikslo.


 • Niekas, bet tik Tu atneši gerus dalykus: Tikėjimas prietarais (ženklais) niekada neatneš naudos, ar apsaugos nuo bėdos.

Bendras chadiso apibūdinimas:

Urvah Ibn Amir Al-Kuraši رحمه الله perdavė, kad prietaringi ženklai buvo paminėti priešais Pranašą  صلى الله عليه وسلم  ir jis paaiškino legalų vadovavimasį jais. Pranašas صلى الله عليه وسلم  paskelbė blogus ženklus negaliojančiais. Jis صلى الله عليه وسلم  paaiškino, kad Fā’l yra geras žodis ir klasifikavo jį kaip gerą ženklą, kuris laikomas leidžiamu. Taip pat, jis صلى الله عليه وسلم teigė, kad prietaringi ženklai neturėtų nei vieno atitraukti nuo siekimo įgyvendinti kažkokį tikslą. Tikintysis tvirtai tiki, kad jokia bėda ar gėris jo neaptiks be Dievo Valios. Pranašas صلى الله عليه وسلم nušvietė musulmonus su tam tikra du'a, kurią reiktų sukalbėti, esant apsėstam  blogais ženklais. Ši du'a pririša musulmono širdį prie Allah تعالى, kadangi tik Jis atneša gėrį ir pašalina blogį, ir nėra jokios jėgos ar galios, bet tik Jo.

Ibn Masūd رضي الله عنه  perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė:

“ Tikėjimas blogais ženklais yra politeistinis veiksmas.” Jis pakartojo tai du kartus ir pridūrė , “ Ir kiekvienas iš mūsų gali atlikti tokį veiksmą, bet Allah pašalina tai, dėl mūsų pasikliovimo Juo.” 
(Perduota Abu Davūd ir At-Tirmidhi) • Tikėjimas blogais ženklais yra politeistinis veiksmas: Tai gali būti laikomu tokiu veiksmu, kadangi širdis gali prisirišti prie kitų, negu Allah. • Allah pašalina tai, dėl mūsų pasikliovimo Juo: Nuoširdus tikėjimas ir pasikliovimas Juo, pašalina blogų ženklų pasekmes. • “ Ir kiekvienas iš mūsų gali atlikti tokį veiksmą, bet Allah pašalina tai, dėl mūsų pasikliovimo Juo”: Tai yra Ibn Masūd pasakymas, kurį jis nukreipė savo bendraamžiams ir pasekėjams. Tai yra stiprus požiūris, kadangi tikėjimas blogais ženklais yra politeistinis veiksmas. 

Išvados:

 • Tikėjimas blogais ženklais yra viena iš politeizmo formų, kadangi tai susiję su širdies prieraišumu kitiems objektams išskyrus Allah تعالى.
 • Prieraišumas kitiems nei Allah تعالى   sąlygoja nepasitikėjimą Juo.
 • Pasikliovimas tiktai Dievu eliminuoja (pašalina) blogų ženklų (prietarų) pasėkmes.

************
Ibn Amr perdavė:

“ Dievo Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم  pasakė : “Jeigu, kuris nors nustoja daryti kažką dėl blogo ženklo, tuomet jis atliko politeistinį poelgį.” O Dievo Pranaše! Koks yra išsipirkimo būdas už tai? “ Jis صلى الله عليه وسلم  atsakė: “ Išsipirkimas nuo tokios nuodėmės yra toks, kad asmuo turėtų sakyti: “ O Allah! Nėra gėrio, bet Tavo Gėris. Nėra blogio, bet blogis, kurį Tu daleidai . Ir nėra tikrojo Dievo, bet tik Tu”.” (Perduota Imamo Achmad)

Al Fadl Ibnul- Abbas perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė:

“ Blogas ženklas kursto tave daryti kažką, arba stabdo nuo kažkokios misijos.” (Perduota Imamo Achmad)Pranašas صلى الله عليه وسلم  paaiškina, kad tikėjimas uždraustais blogais ženklais, stabdo žmogų nuo tikslo siekimo. Kai asmeniui pasidaro kliūtimi keliauti kažkur dėl blogo ženklo (prietaro), tuomet jis atlieka politeistinį veiksmą, atsitolindamas nuo pasitikėjimo Dievu. Pagal chadisą, tie, kurie nepasiduoda blogiems prietarams, jie nėra išimtinai paveikti jų. Pranašas صلى الله عليه وسلم  pateikia deramą du'a recitavimui tiems, kurie yra paveikti blogų prietarų. Ši du'a išreiškia nuoširdų tikėjimą Dievu ir tikrą pasitikėjimą Juo.No comments:

Post a Comment