Salafija

Salafija

Sunday 1 December 2013

Lojalumas akydai ir jos nepripažinimas: Junus bin Ubaid (miręs 139H) ir maišymasis su deviacijos žmonėmis


Šarch as-Sunnah pagal Al-Barbahaaree


Knyga "Sharh us-Sunnah" Imamo  Abu Muhammad al-Hasan bin Alee bin Khalf Al-Barbahaaree (miręs 329H) pateikta Abu Ya'laa’os  Tabaqaat al-Hanaabilah (2/18), ir egzistuoja rankraštyje (manuskripte) al-Maktabah adh-Dhaahiriyyah Damaske, užrašyto Imamo Abu al-Qaasim Ubayd Allaah bin Hamza (miręs 550H), ir yra priskirtas Al-barbahaaree’ui  Šeicho ul-Islaam Ibn Taymiyyah  "Bughyat ul-Murtaad", adh-Dhahabi  "al-Uluww" ir "Taareekh ul-Islaam", ir "Siyar", taip pat pagal Ibn Muflih "al-Furoo" ir  "al-Aadaab ash-Sharee'ah", ir taip pat pagal as-Safadee "al-Waafee bil-Wafayaat",ir pagal  Ibn Hajar "Fath al-Baaree",ir pagal  Ibn al-Imaad "Shadharaat adh-Dhahab"
Junus bin Ubaid apie buvimą kompanijoje su inovatoriais ir nusidėjėliais
Imamas iš Ahlus-Sunnah savo laikais: Abu Muhammad al-Hasan ibn 'Alee ibn Khalaf Al-barbahaaree (miręs 329H) nurodė savo monumentaliame  darbe, 'Sharhus-Sunnah', punkte 150 (Maktabatur-Rushd, 1429H/2008):
رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت قال من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك خرجت من بيت فلان وفلان ولأن تلقى الله زانيا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء . ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر


“ Junus bin Ubaid pamatė savo sūnų išeinantį iš namo , priklausančio asmeniui, kuris yra priklausantis nuo savo  užgaidų ir troškimų , ir pasakė: “ O, mano sūnau! Iš kur  tu tik ką išėjai? “ Jis atsakė: “ Iš Amr ibn Ubaid kompanijos. “ Tuomet jis pasakė: “ O, mano sūnau. Jeigu tu būtum išėjęs iš begėdžio ir nepadoraus žmogaus namo, man tai būtų mieliau negu matyti tave išeinantį iš šito. Mano sūnau, ir kad pasitiktum Allah būdamas paleistuviu, nusidėjėliu, vagimi ar  klastinga, išdavikiška siela, man būtų mieliau negu, kad tu sutiktum Jį su paklydėlių žmonių žodžiais (tie kurie yra troškimų, geidulių ir vilionių aukos).” Ar tu nematai, kad Junus ibn Ubaid žino, kad begėdžiai ir nepadorūs žmonės nesuklaidins jo sūnaus religijoje, bet inovatorius jį suklaidins ir jis pradės nebetikėti.”
Šeicho Salih al-Fauzan komentarasŠeiko Salih ibn Fauzan ibn Abdullaah Al-Fauzan  sekantis komentaras yra paimtas iš "Ittihaaf al-Qaaree bi at-Ta'liqaat 'alaa Sharh is-Sunnah" (pp. 233-235):
رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت قال من عند عمرو بن عبيد

“ Junus bin Ubaid pamatė savo sūnų išeinantį iš namo , priklausančio asmeniui, kuris yra priklausantis nuo savo  užgaidų ir troškimų , ir pasakė: “ O, mano sūnau! Iš kur  tu tik ką išėjai? “Jis atsakė: “ Iš Amr ibn Ubaid kompanijos.”
Amr ibn Ubaid buvo Mu’tazila (šiitų) šeichas.
قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك خرجت من بيت فلان وفلان


“ O, mano sūnau. Jeigu tu būtum išėjęs iš “khunthaa” namo, man tai būtų mieliau negu matyti tave išeinantį iš šito.”
Žodis “khunthaa” yra neaiškus, ir kai kuriuose manuskriptuose užrašyta “ iš hytij namo” ,ir taipogi neaišku [1], intencija yra tokia, kad nesėdėtum kartu su bidos žmonėmis; ir jeigu tu būtum išėjęs iš Sunna žmogaus būrio, tokio, kuris yra nusidėjėlis, tuomet būtų daug lengviau negu, kad tu sėdėtum su bidos žmogumi. Štai apie ką Junus ibn Ubaid perspėjo savo sūnų. Tai yra dėl to , kad jis sėdėjo su Amr ibn Ubaid, Mu’tazilos vadovu ( “galva”). Taigi,  pasisėdėjimas su Sunna musulmonu, netgi jeigu jis ir  turi trūkumų religijos praktikavime, tai yra lengviau ir mažiau žalinga negu pasisėdėjimas su inovatoriais, ir netgi dar labiau žalinga jeigu jis iš jų mokosi! Nestudijuokite ir nesimokykite iš užgeidingų, bidos ir naujovių įvedimo religijoje žmonių. Priešingai, mokinkitės iš Ahlul Sunna ir Ahlul Sunna mokslininkų, mokslininkų su tvirtu ir teisingu tikėjimu - taip kaip Muhammed ibn Siryn (miręs 110H) yra pasakęs:
“ Iš tikrųjų šitas žinojimas yra religija, todėl ieškokite ir tyrinėkite, nagrinėkite iš ko jus imate sau religiją.”
Perduota Imamo Muslim jo Muqaddimah Sahih’e (1/14):
Ir jeigu tai yra tik pasisėdėjimo atvejis, tai tame yra didelis pavojus, o tai ką kalbėti apie žinių semimasį iš inovatorių!
ولأن تلقى الله زانيا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء

“ Kad pasitiktum Allah būdamas paleistuviu, nusidėjėliu, vagimi ar  klastinga, išdavikiška siela, man būtų mieliau negu, kad tu sutiktum Jį su paklydėlių žmonių žodžiais (tie žmonės, kurie yra troškimų, geidulių ir vilionių aukos).”
Tai jo pasakymas sūnui reiškia, kad jam yra mieliau, jeigu jis mirtų nusidėjėliu,  nes didelių nuodėmių atlikimas yra mažesnė nuodėmė negu širkas (priskirimas kitų dievybių Tikram Dievui) , ir tikėtis Allah gailesčio - kuris sako:
إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

“ Be abejo Allah neatleis tiems, kurie priskiria jam tolygius šlovinime, bet Jis atleis mažiau negu tai kam panorėjęs.” (an-Nisaa 4:48)
Iki tokio lygio, kad jeigu tas kuris atlieka didžiausias nuodėmes, už kurias jis pateks į Pragarą, jo galutinė stotelė bus Rojus - jis nepasiliks Pragare amžinai. Kas liečia bidos žmogų, tai jo išradimai religijoje gali  nuvesti jį  į netikėjimą ir taip jis bus pasmerktas amžinam Pragarui, todėl kad jis įvedė naujoves religijoje, kurių ten nebuvo.
O kas liečia nusidėjėlį, tai jis nesako, kad jo nuodėmė yra  iš religijos ( kaip kad inovatorius, kuris teigia, kad jo inovacija yra iš islamo), todėl jis numiršta nuodėmėje, netgi didelėje, kuri yra mažesnė už širk ir kurioje yra geriau pasimirti, negu mirti bidoje - ir visa tai yra be abejonių labai aišku.
ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر

” Ar tu nematai, kad Junus ibn Ubaid žinojo, kad begėdžiai ir nepadorūs žmonės nesuklaidins jo sūnaus religijoje, bet inovatorius jį suklaidins ir jis pradės nebetikėti.”
Ir tame pasakyme  yra išminties, kodėl jis neturėtų sėdėti su bidos žmonėmis.   Pasisėdėjimas su Sunna žmogumi nėra toks žalingas, nors jis ir yra su trūkumais religijoje ir praktikavime (iman). Iš tikrųjų žalos galima susilaukti pasisėdėjimuose iš bidos žmonių, kuris yra daug daugiau žalingas, negu pasisėdėjimas su nusidėjėliu iš Sunnos, taip yra todėl, kad bidos žmonės kviečia į išradimus religijoje, pasipriešindami ir paneigdami Knygą ir Sunną. O kas liečia nusidėjėlį iš Ahlul Sunna, tai jis neįspėjinės jūsų iš Knygos ir Sunnos, ar sekimu Sunna. Dėl to, tame ir yra skirtumas: į ką jus nukreipia inovatorius ir į ką jus nukreipia nuodėmingasis. Daugiausia, ką gali padaryti nuodėmingasis, tai jis gali pagražinti savo nuodėmes,o kad  perspėtų iš Sunnos, tai -ne. Jis neperspės dėl Sunnos  - jis gerbia Sunną, priešingai negu inovatorius, kuris negerbia.

[1] Viename iš rankraščių aptinkamas žodis “min baiti khammar” , kuris reiškia “vynu prekiaujančiojo  namas”. ( Žiūrėti “sharhus-sunnah”. Maktabah Daar al-Minhaaj, išleista 1426 H, puslapyje 121.)

Vertimas darytas Noros iš originalaus saito Anglų Kalba

Sharh As-Sunnah - Imam al-Barbaharee -  Šeichas Salih  al-Fauzan


 Video yra vertimas tos knygos į  anglų kalbą.


No comments:

Post a Comment