Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr.15 - Angelų baimė ir paklusnumas Allah


Skyrius Nr.15


Angelų baimė ir paklusnumas Allah

Visagalis Allah sako:

“ Ir kai baimė yra pašalinta iš jų širdžių, jie klausia vieni kitų:” Ką tavo Dievas tau sakė?” Jie atsako:” Tiesą. Ir Jis yra pats Aukščiausiasis, pats Kilniausiasis.”(34:23)

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُ ۥۤ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۚ ۥ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِىُّ ٱلۡكَبِيرُ (٢٣)Bendras Korano ajos paaiškinimas:


Šioje ajoje minima, kaip stipriai angelai bijo Dievo, kurie yra garbinami politeistų išskyrus Allah. Kadangi angelai patys bijo Dievo, tai kaip jie gali būti garbinami kitų, ir kaip galima jiems melstis išskyrus Allah? Allah, šlovė Jam Vienam, pabrėžia, kad kai angelai išgirsta žodžius perduotus Gabrieliui, jie pradeda drebėti ir juos apima tokia baimė, kad jie patampa tokioje būsenoje,kuri prilygsta žmogiškam nualpimui. Kai baimė yra pašalinta iš jų širdžių, jie klausia vieni kitų: ” Ką tavo Dievas tau sakė?” Jie atsako:” Tiesą. Ir Jis yra pats Aukščiausias, pats Kilniausias.”

Abu Hureira (ramybė jam) pasakojo :

“Pranašas (taika ir ramybė jam) sakė: ‘ Kai Dievas pašventina (nulemia įvykį) reikalą Danguje, angelai pradeda plakti sparnais paklusdami Jo sprendimui, sukeldami garsą  tarsi grandinės vilkinamos per akmenis ir tas garsas sukelia jiems baimę. Ir kai baimė yra pašalinta iš jų širdžių, jie klausia vieni kitų:” Ką tavo Dievas tau sakė?” Jie atsako:” Tiesą. Ir Jis yra pats Aukščiausias, pats Kilniausias.”(34:23) Tuomet velniai klausosi kas yra Dievo paskirta (nutarta), ir tie besiklausantieji velniai yra vienas po kito (pakopomis). 
Sufijan sakė: jie stovi vienas virš kito štai taip ;( kad iliustruotų , jis išskleidė dešinės rankos pirštus ir uždėjo juos vieną ant kito horizontaliai). Vienas iš jų perduoda išgirstą informaciją kitam, kuris yra žemiau jo ir tas perduoda kitam žemiau jo, iki kol paskutinysis tai perduoda  burtininkui arba kerėtojui. Kartais liepsna gali nutrenkti velnią prieš jam perduodant informaciją ir kartais jis gali perduoti tą informaciją prieš liepsnos smogimą, todėl burtininkas prie gautos  mažumos informacijos ( ar vieno žodžio) prideda šimtus melų. Žmonės sakys:” Ar jis (burtininkas) mums nėra sakęs, kad tą-ir-tą dieną, tas-ir-tas įvyks?” Taigi, žmonės tikės juo , nes tos žinios iš Dangaus.” (Al-Bukhari)

Bendras chadiso apibūdinimas:


Pranašas (taika ir ramybė jam) apibūdina, kaip angelai palaiko Dievo žodžius ir kaip juos apima baimė besiklausant Allah sprendimų. Jie klausia vieni kitų , ką Allah yra nutaręs ir taip gauna atsakymus vieni iš kitų. Pranašas (taika ir ramybė jam) taip pat mums leidžia žinoti, kad velniai klausosi angelų pašnekesių ir vagia iš jų informaciją, kurią perduoda burtininkams ir kerėtojams. Tokie vagiantys informaciją velniai yra persekiojami ir permušami krentančiomis žvaigždėmis. Kartais, net ir medžiojami , vejami žvaigždžių velniai, sugeba perduoti informaciją burtininkams, dėl priežasčių, kurias žino tik Allah. Niekas, aišku, nevyksta be Allah žinios ir Jo leidimo. Tuomet velniai, burtininkai ar kerėtojai, sumaišo Dangaus žodžius su nesuskaičiuojamu kiekiu melo, kurie vėliau būna perduodami žmonėms , kurie tuo patiki, nors tame yra tik keli žodžiai tiesos.

An-Navas Ibn Siman sakė, kad pranašas (taika ir ramybė jam) sakė:

“ Kai Allah, Šlovė Jam,  nori perduoti apreiškimą, Jis ištaria žodžius, dėl to iš baimės  Dievui , Dangus stipriai sugriaudėja. Kada tai išgirsta Dangaus gyventojai, jie praranda sąmonę arba krenta kniūbsčiomis. Pats pirmasis iš jų pakelia galvą Gabrielius, kuriam Allah apreiškia tai, ką Jis nori. Gabrielius keliauja dangumi prasilenkdamas su angelais, ir kiekvieno dangaus aukšte angelai jo klausia:” O Gabrieliau, ką mūsų Dievas pasakė? Gabrielius sako:’ Jis pasakė tiesą. Ir Jis yra pats Aukščiausias, pats Kilniausias.’ Tuomet visi angelai sako tą patį, kol jis pasiekia tą vietą, kurioje jam reikia perduoti apreiškimą (ar tai būtų Danguje ar Žemėje).”

Bendras chadiso apibūdinimas:

Pranašas (taika ir ramybė jam) teigia, kad kai Allah ištaria apreiškimo žodžius , Dangus pradeda stipriai griaudėti iš baimės ,nes jis pripažįsta Jo Didybę. Išgirdę Allah Žodžius, angelai praranda sąmonę arba  klaupiasi lenkdami galvas Jo šlovei, iš baimės Jam. Pirmasis iš jų pakelia galvą Gabrielius, kuris yra Apreiškimų  perdavėjas pranašams nuo Allah. Allah perduoda Gabrieliui ką Jis nori, ir kai Gabrielius eina per dangaus aukštus ( Dangus susideda iš septynių aukštų), angelai jo klausia apie Dievo žodžius. Jis jiems atsako,‘ Jis sako tiesą. Jis yra pats Aukščiausias, pats Kilniausias.’ Tuomet visi angelai kartoja tą patį, kol jis pasiekia tą vietą, kurioje jam reikia perduoti apreiškimą nuo Allah.

Išvados:

  • Šiame skyriuje supratome, kad niekas neprilygsta Dievui, ir kad visa kas egzistuoja paklusta Jam.
  • Tie, kurie laiko dievais angelus, pranašus ir kitus šventuosius ,tiems šio skyriaus ajos ir hadisai įrodo priešingai.
  • Dievo žodžiai  yra ne sukurti, kadangi angelai klausė :’Ką mūsų Dievas sakė?’  Tai įrodo, kad Dievas kalba savus žodžius.
  • Tai įrodo, kad Allah yra pats Didingiausias ir ,kad Jo kalba atitinka Jo Didybę ir Kilnumą, ir yra viena iš Jo atributų.
  • Burtininkai yra priskiriami melagiams , nes jų informacija yra melaginga, nors kartais joje ir yra truputis tiesos.
  • Visagalis Allah kalba kada tik nori , su kuo tik nori , ir kaip tik nori.
  • Allah, Šlovė Jam, yra vieninelis vertas garbinimo.

No comments:

Post a Comment